Mandenmakersstraat 19 - 9700 Oudenaarde

VAPZ

 
De meest interessante formule waarmee je als zelfstandige een aanvullend pensioen kan opbouwen is het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’, verkort het VAPZ. Hiermee kan je een pensioen opbouwen, maar ook je nabestaanden beschermen tegen het risico van een vroegtijdig overlijden.
 
Het fiscaal voordeel van het VAPZ
De premies van het VAPZ kan je jaarlijks aftrekken van je belastbaar inkomen (als beroepskosten). Het bedrag van de aftrekbare premies is beperkt tot 8,17% van jouw geherwaardeerd beroepsinkomen van 3 jaar geleden (waarop ook je sociale bijdrage wordt berekend). Daarenboven verminderen jouw toekomstige sociale bijdragen doordat je belastbare basis daalt. Door die combinatie kan je een flink percentage (tot 78%) van jouw spaarinspanning recupereren via de belastingen.
Naast de gunstige fiscale behandeling in de opbouwfase kent het VAPZ een voordelig belastingregime bij uitkering van het contract.
 
Het sociaal VAPZ: nog meer premie fiscaal aftrekbaar
Je kan ook kiezen voor het sociaal VAPZ. Via deze formule kan je een hogere premie van je belastingen aftrekken dan bij het gewone VAPZ, namelijk tot 9,40% in plaats van 8,17% van je beroepsinkomen. Om hiervan te kunnen genieten moet wel minstens 10% van de premie gespendeerd worden aan zogenaamde solidariteitsprestaties.
Deze solidariteitsprestaties kunnen verschillen van onderneming tot onderneming, maar omvatten doorgaans bijkomende regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook dekkingen bij faillissement, ernstige ziekte, afhankelijkheid,… kunnen worden aangeboden.
 
Een VAPZ, ook voor zelfstandigen zonder vennootschap
Interessant om te weten is dat een VAPZ kan worden afgesloten door zelfstandigen zonder vennootschap. Ook de meewerkende echtgenoot of partner met maxistatuut kan een VAPZ afsluiten. Zo kunnen ook zij een extra bedrag opzij zetten voor hun pensioen.
Om meer te weten over de mogelijkheden die het VAPZ biedt, kan je terecht bij jouw makelaar, verzekeringsonderneming of financiële adviseur.
 
Andere formules om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen
Verzekeraars bieden, behalve het VAPZ, nog enkele andere formules aan op maat van de zelfstandige. Naar gelang jouw beroepssituatie heb je de keuze uit één of meer van onderstaande aanvullende pensioenen:
  • De Riziv-overeenkomst voor (para)medische beroepen
  • De Individuele Pensioentoezegging. (IPT)
  • De Groepsverzekering voor Zelfstandigen. 
Je kunt natuurlijk ook op individuele basis een aanvullend pensioen opbouwen via de derde pijler, het pensioensparen, zoals elke belastingplichtige. Deze vorm van pensioensparen is niet gebonden aan jouw beroepsactiviteit.