Mandenmakersstraat 19 - 9700 Oudenaarde

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om jouw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of je nu zelf een schadevergoeding wil bekomen dan wel wanneer je zich moet verdedigen tegen de claim van iemand anders. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken. 
 
 Het nut van een rechtsbijstand
 • De rechtsbijstandsverzekering is geen wettelijke verzekering
 • Aanvullend bij de
  • BA familiale verzekering
  • BA auto of moto verzekering
  • Brandverzekering
  • ......
 • De rechtsbijstand zal jouw belangen verdedigen.
 • Bij een procedure zal de polis de kosten van advocaat – procedurekosten vergoeden.