Mandenmakersstraat 19 - 9700 Oudenaarde

Materiaal

Brand of machinebreuk

Bedrijfsschade na brand of machinebreuk

Als ondernemer weet u dat een ongeval snel gebeurd is. En dat ondanks al uw goede voorzorgen. Daarom durven we gerust stellen dat een bedrijfsschadeverzekering de meest ondergewaardeerde verzekering is in de ondernemingswereld.

Indien u geconfronteerd wordt met bedrijfsschade na een belangrijke brand of machinebreuk, is dat vaak de oorzaak van een belangrijke omzetvermindering of soms zelfs van een gedwongen bedrijfssluiting.

U weet dat de reden hiervoor evident is: tijdens het heropbouwen of herstellen ligt de productie veelal stil of daalt deze in belangrijke mate. Deze daling of stilstand vertaalt zich in een omzetdaling terwijl de algemene vaste bedrijfskosten gelijk blijven (lonen, interesten, afschrijvingen, etc.).

U kunt met een bedrijfsschade-verzekering het hoofd bieden aan de meeste cruciale financiële behoeften van de onderneming: het opvangen van een groot deel van de vaste kosten; het verlies in omzet opvangen; supplementaire kosten dragen voor de instandhouding en hervatting van de activiteiten…