Mandenmakersstraat 19 - 9700 Oudenaarde

Credobon - Tak 21

De Credobon is de verzekeringsbon van Credimo nv en biedt u absolute gemoedsrust. Het nettorendement is gegarandeerd en uw kapitaal is beschermd.

Dankzij een looptijd van minstens 8 jaar en één maand hoeft u geen roerende voorheffing te betalen: m.a.w. bruto = netto! Bij onderschrijving is er een premietaks te betalen.

‚Äč

De Verzekeringsbon in de praktijk.

De Verzekeringsbon is een spaarverzekering waarvan u de interesten op de einddatum krijgt. Tijdens de looptijd van de verzekering worden deze automatisch tegen dezelfde rentevoet herbelegd en leveren dus op hun beurt weer interesten op.

Bij overlijden vóór de einddatum, wordt de waarde van uw bon onmiddellijk aan zijn begunstigde uitgekeerd.

Netto gewaarborgd kapitaal in euro op eindvervaldag voor éénmalige storting van 10.000,00 EUR inclusief verrekening premietaks.