Mandenmakersstraat 19 - 9700 Oudenaarde

Bromfiets & elektrische fiets

Bromfiets/Elektrische fietsen > 25km/h

Steeds de beste tarieven voor bromfiets & elektrische fietsen.

Er worden steeds meer elektrische fietsen verkocht. De verkoop van deze e-bikes kende in 2014 een stijging van 23% en zal blijven stijgen. Sommige rijden met een e-bike om files te vermijden, andere voor hun plezier. De elektrische fiets is gekend door zowel jong als oud.

Maar bij het aanschaffen van een e-bike worden vaak een aantal zaken vergeten, zoals een verzekering. Heb je een verzekering nodig voor je elektrische fiets? Heb je een groene kaart nodig? Behoort de e-bike tot de categorie gemotoriseerd voortbewegingstoestel, doordat het voorzien is van een motor? Wat voorziet de Belgische wetgeving? Dit zijn allemaal zaken waarmee je rekening moet houden alvorens je gaat fietsen, er kan altijd onderweg iets gebeuren!

Wat kom je te weten op deze pagina :

  • Elektrische fiets = gemotoriseerd voortbewegingstoestel ?
  • Elektrische fiets heb je een verzekering, groene kaart nodig + wetgeving ?

Behoort de elektrische fiets tot de categorie gemotoriseerd voortbewegingstoestel ?

De elektrische fiets behoort niet tot de categorie gemotoriseerd voortbewegingstoestel, maar behoort zoals de gewone fiets tot de categorie rijwiel! De wet voorziet in het algemeen voor de elektrische fiets geen verzekeringsplicht mits het voldoet aan de volgende criteria van de wegcode en de Europese normen (Europese Machinerichtlijn 2006/42 EG + Europese normen EN 14764 en 15194) :

  • Fiets is uitgerust met een rotatiesensor of trapkrachtsensor (Europese normen). Hierdoor zal de elektrische hulpmotor geen mechanische kracht detecteren aangezien de sensor op het wiel geen beweging waarneemt. Kortom de motor zal niet werken als de fiets stilstaat.
  • Zoals reeds in het eerste puntje omschreven staat, wordt de elektrische fiets aangedreven op basis van spierkracht + hulpmotor. De motor dient de aandrijving te stoppen zodra maximum snelheid van 25km/u bereikt wordt + de elektrische fiets mag een vermogen van maximum 250 watt leveren. (zie artikel 2.15.1 van het wegverkeerreglement, wegcode)

Heb je een verzekering, groene kaart nodig voor de elektrische fiets ?

Voldoet de elektrische fiets aan de bovenstaande criteria, aan de Europese technische normen, dan behoort de elektrische fiets niet tot de noemer motorrijtuig. Kortom een groene kaart is dan niet verplicht. Dit houdt in dat je geen BA motorrijtuigverzekering dient af te sluiten. Bij schade aan derde, bij een ongeval kan je zoals bij de gewone fiets beroep doen op je BA Familiale verzekering indien je deze hebt afgesloten.

Indien je elektrische fiets niet aan de Europese normen voldoet: harder dan 25km/u kan rijden, zich autonoom kan voortbewegen (geen spierkracht nodig) én niet voorzien is van een sensor op het wiel. Dan is er sprake van een illegale elektrische fiets. De overheid is op de hoogte van het bestaan ervan en gaat strenge controles uitvoeren op elektrische fietsen die niet voldoen aan de Belgische, Europese wetgeving.

Maar… Het is mogelijk dat je fiets harder rijdt dan 25km/u, de maximum vermogen van 250 watt overschrijdt zonder dat er sprake is van een illegale elektrische fiets. De elektrische fiets wordt dan geklasseerd als een bromfiets (A-B), aangezien de Belgische wetgeving (KB 10 oktober 1974) deze toevoeging voorziet sinds 1 april 2014. Dit houdt in dat je verplicht bent om voor je elektrische fiets een kentekenplaat aan te vragen én hiervoor moet je in het bezit zijn van groene kaart die je kan bekomen door een BA motorrijtuigverzekering aan te gaan. Kortom ben je in het bezit van een snelle elektrische fiets dan ben je verplicht een helm te dragen én moet je in het bezit zijn van een groene kaart.