Mandenmakersstraat 19 - 9700 Oudenaarde

BA Familiale verzekering

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor je in je privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten jouw contractuele verplichtingen.
Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die je in het kader van je privéleven aan een derde hebt toegebracht.
Deze verzekering dekt de schade die jij - of personen die bij jou inwonen - veroorzaakte(n) of door je huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.
 
Een zeer belangrijke verzekering aan een betaalbare premie.
 
Aangeraden verzekering voor 
  • alleenstaanden,
  • gezinnen met of zonder kinderen,
  • met of zonder huisdieren.
 
Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van je vermogen tegen de financiële gevolgen van jouw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die je aansprakelijkheid in het geding brengen.
Als je burgerlijk aansprakelijk bent, ben je verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door jouw toedoen geleden heeft. 
Wettelijk ben je niet alleen aansprakelijk voor jouw eigen fouten, maar ook voor die van je kinderen, voor de schade veroorzaakt door jouw dieren, jouw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan je eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer je er niet voor verzekerd bent, kan je dat veel geld kosten.
 
De familiale BA moet in je portefeuille met basisverzekeringen zitten zodra je niet meer gedekt bent door de verzekeringspolis van je ouders (d.w.z. wanneer je elders dan bij hen gedomicilieerd bent). Wacht niet tot je kinderen hebt om een familiale BA-polis te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval veroorzaken.
Een belangrijke waarborg is het stuk rechtsbijstand in uw polis. 
  • Om  te helpen  om een schadevergoeding te bekomen indien u zelf slachtoffer bent van een
  • Ongeval – in het kader van de familiale verzekering. 
 
Een vrijstelling is wettelijk bepaald.